تاریخچه

در سال 1362 شرکت شاهدین تحت شماره 47443 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به منظور انجام فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی تأسیس گردید.
در سال 1374 فعالیت شاهدین متوقف شد و مجدداً از ابتدای سال 1382 با تغییر نام شرکت، موضوع فعالیت و همچنین تغییرات اساسنامه‌ای تحت نام شرکت " فروشگاه‌های آزاد شاهد" فعالیت خود را بصورت تخصصی آغاز نمود که در این سال‌ها با فراز و نشیب‌هایی روبرو بوده است.


فعالیت‌ شرکت
فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه بشرح زیر تعریف شده است:
مبادرت به کلیه عملیات بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات و انجام هر گونه معاملات مجاز داخلی و خارجی و اداره فروشگاه‌های آزاد در کلیه مبادی ورودی و خروجی و فرودگاه‌های کشور و ارائه هرگونه خدمات بازرگانی و اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و هرگونه مشارکت و سرمایه‌گذاری و تأسیس شرکت، شعب یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
فعالیت‌های انجام شده
- احداث فروشگاه در شهرهای مختلف ازجمله آستارا، انزلی، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، یزد، گرگان، ارومیه، اردبیل و ... .
- اداره فروشگاه‌های آزاد در مبادی ورودی و خروجی کشور
- اداره فروشگاه‌های حجاج در فرودگاه‌های کشور
- گسترش فروشگاه‌های آزاد در مبادی ورودی و خروجی

برنامه‌های آتی
- بهره‌بردای از کارخانه سیگار زنجان
- افزایش سرمایه 
- بررسی راه‌اندازی فروشگاه‌های غیرفریشاپی و فروش آزاد در سطح کشور