تاریخچه

شرکت خدمات فرودگاهی شاهد ( سهامی خاص ) در سال 1374 تاسیس و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نمود.
با توجه به پروژه توسعه و بهسازی ترمینال‌های1 و 2 فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، جهت پیگیری اقدامات مربوطه و انجام و ارائه خدمات تخصصی در فرودگاه، در قالب قرارداد "بی او تی" کلیه منافع و مسئولیت‌های مربوط به اجرای قرارداد و بهره‌برداری انحصاری از فروشگاههای آزاد و سایر کاربری‌های انتفاعی مرتبط بر اساس قرارداد مزبور از تاریخ شروع بهره‌برداری بمدت 11 سال برعهده شرکت خدمات فرودگاهی شاهد قرار گرفت و پس از پایان مدت 11 سال بهره‌برداری مالکیت مستحدثات به شرکت فرودگاه‌های کشور تحویل گردید.
پس از آن فعالیت‌های تخصصی شرکت توسعه بیشتری یافته؛ و علاوه بر فرودگاه بین المللی مهرآباد در فرودگاه بین المللی کیش، فرودگاه بین المللی ساری، فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد و فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به فعالیت خود ادامه داده است.


موضوع و فعالیت‌های شرکت
براساس ماده 3 اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :
انجام کلیه خدمات فرودگاهی از قبیل ارائه خدمات هندلینگ زمینی به هواپیماها و ارائه خدمات جابجایی مسافر و خدمه پروازی 
ارائه کترینگ، خدمات صدور کارت پرواز و حمل اثاثیه مسافرین
اداره و مدیریت غرف و اماکن در فرودگاههای کشور 
انجام کلیه عملیات بازرگانی و مشارکت و هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.
ارائه خدمات حمل و نقل بار هوایی
شرکت در مناقصات و مزایده های کلیه خدمات فرودگاهی در قالب موضوع شرکت 
سرمایه گذاری و مشارکت در سهام سایر شرکت ها 


فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده 
- ساخت و بهره برداری از پروژه توسعه و بهسازی ترمینالهای 1 و 2 فرودگاه بین المللی مهرآباد
- ارائه خدمات پل‌های ارتباطی هواپیما (جت وی) در فرودگاه بین المللی مهرآباد
- کنترل ترافیک سطوح پروازی فرودگاه بین المللی مهرآباد
- مدیریت اماکن ترمینال حج فرودگاه بین المللی مهرآباد
- مدیریت پارکینگ ترمینال حج فرودگاه بین المللی مهرآباد 
- مدیریت اداره و بهره برداری از غرف و موقعیتهای تبلیغاتی ترمینال های 1 و 2 فرودگاه بین‌المللی مهرآباد 
-مدیریت اماکن فرودگاه بین‌المللی کیش 
-ارائه خدمات هندلینگ زمینی در فرودگاه بین‌المللی کیش 
-مدیریت اداره و بهره برداری از غرف، پارکینگ و موقعیتهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی ساری
-مدیریت اداره و بهره برداری از پارکینگهای شماره ا الی 5 فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)


فعالیت‌ها در حال حاضر 
-مدیریت اداره و بهره برداری از غرف، پارکینگ و موقعیتهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
- پروژه مطالعه، طراحی و توسعه ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
- ارائه خدمات بارهوایی بین‌المللی 
- مدیریت اداره و بهره برداری از پارکینگ ترمینال 4 و 6 فرودگاه بین المللی مهرآباد

- ارائه خدمات حمل و نقل زمینی بار واقع در ترمینال بار( شامل حوزه شماره 1 و 2 گمرک ج.ا.ا )فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)