رديف

 

اعضاء

سمت

تصویر

 

پست الكترونيك

 

1   پرویز رضایی مدیر عامل   Rezaee@shahedco.ir
2   مجید سلیمانی      
3   دکتر محمد حسن آزما قائم مقام

Dr.azma@yahoo.com

4

 

  حسین امیرنادری

رییس دفتر مدیر عامل و روابط عمومی

 

naderi@shahedco.ir

5

 

  عبدالمجید کاظمی

مدیر دفتر حقوقی و امورقراردادها

abdolmajid_kazemi@shahedco.ir

6   صفی اله جعفربگلو مدیر مالی و اداری s.beglu@yahoo.com
7   مهندس سینا فرح بخش
سرپرست دفتر منطقه ویژه اقتصادی نمین