ردیف اعضاء تصویر سمت
1 پرویز رضایی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
2 دکتر محمد حسن آزما رییس هیئت مدیره و قائم مقام
3 مجید سلیمانی نایب رییس هیئت مدیره